Adatkezlési tájékoztató

Az adatkezelő:
Bakaja Zoltán egyéni vállalkozó,
1031 Budapest, vizimalom sétány 6.
Kapcsolattartás: 
Vállalkozásomat e-mailben vagy telefonon érheti el. Ilyen esetekben az ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezelem, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a vállalkozás jogos üzleti érdeke. 
Számlák:
Amennyiben ön igénybe veszi szolgáltatásaimat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeimnek teszek eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tárolom. 
Adattovábbítás:
a számlaadatokat a számláimat feldolgozó könyvelő céggel megosztom. 
GDPR jogok: 
Ön bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeimen léphet velem kapcsolatba.
Harmadik fél által feldolgozott adatok:
A weboldal kódjában analitikai sütik találhatóak. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukigilletve addig, amíg a látogató nem törli őket, a számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak. 
A sütik használatának letiltásáról a böngészőjének útmutatójából tájékozódhat. Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (bármely böngészőre elérhető). 
A legtöbbet használt böngészők leírásai:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Panasztétel:
Panaszával a következő hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

Az oldalon található szövegek az engedélyem nélkül nem jeleníthetőek meg máshol.
Hegedűoktatás © 2010 Bakaja Zoltán